Read more about the article How plants harness microbes to get nutrients
The root of Phragmites australis - "giant reed grass" - with a cloud of bacteria around the root tip where bacteria enter root cells. Credit: Professor James F. White Jr./Rutgers University-New Brunswick

How plants harness microbes to get nutrients

Researchers have discovered the mechanisms explaining how plants harness microbes in soil to get nutrients. In a process named the…

Continue ReadingHow plants harness microbes to get nutrients
Read more about the article Oorkom moeilike tye
‘n Bedekte en mikrobies besige grond-ekostelsel is meer veerkragtig, lewer grootter produksie effektiwiteit en beter winsgewendheid. Krediet: Ecosoil

Oorkom moeilike tye

Baie boere ervaar ‘n kleiner wordende winsmarge weens droogte, lae produksiepryse en hoë insetkostes. Dit dwing hulle om kostes tot…

Continue ReadingOorkom moeilike tye
Read more about the article Hoe plante mikrobes gebruik vir voedingstofbeskikbaarheid
Die wortel van Phragmites australis -- “reuserietgras" – met ‘n wolk van bakterieë rondom ‘n wortelpunt waar hulle die wortelselle binnegaan. Krediet: Professor James F. White Jr./Rutgers University-New Brunswick

Hoe plante mikrobes gebruik vir voedingstofbeskikbaarheid

Navorsers het die meganisme ontdek wat plante gebruik om grondmikrobes in te span om voedingstowwe te verkry. In ‘n proses…

Continue ReadingHoe plante mikrobes gebruik vir voedingstofbeskikbaarheid