Overcoming tough times
A covered and microbially busy soil ecosystem is more resilient, has greater production efficiency and better operational profitability. Credit: Ecosoil

Overcoming tough times

Many farmers are experiencing reduced profit margins due to drought, low product prices, and high input cost. In order to…

Continue Reading Overcoming tough times
The Optimal Production System for Good Harvest Yields
Compost Tea brew containing a diverse community of beneficial microbes and a wealth of their plant health promoting metabolites. Credit: Ecosoil

The Optimal Production System for Good Harvest Yields

Few recognise that chasing an increase in yield is not always the complete, or even desired answer. Achieving an increase…

Continue Reading The Optimal Production System for Good Harvest Yields
How plants harness microbes to get nutrients
The root of Phragmites australis - "giant reed grass" - with a cloud of bacteria around the root tip where bacteria enter root cells. Credit: Professor James F. White Jr./Rutgers University-New Brunswick

How plants harness microbes to get nutrients

Researchers have discovered the mechanisms explaining how plants harness microbes in soil to get nutrients. In a process named the…

Continue Reading How plants harness microbes to get nutrients
Oorkom moeilike tye
‘n Bedekte en mikrobies besige grond-ekostelsel is meer veerkragtig, lewer grootter produksie effektiwiteit en beter winsgewendheid. Krediet: Ecosoil

Oorkom moeilike tye

Baie boere ervaar ‘n kleiner wordende winsmarge weens droogte, lae produksiepryse en hoë insetkostes. Dit dwing hulle om kostes tot…

Continue Reading Oorkom moeilike tye
Die Optimale Produksiestelsel vir Goeie Oesopbrengste
‘n Kompostee brousel wat ‘n diverse gemeenskap van voordelige mikrobes en hul groot verskeidenheid van plantgesondheid bevorderende metaboliete bevat. Krediet: Ecosoil

Die Optimale Produksiestelsel vir Goeie Oesopbrengste

Die najaag van ‘n verhoging in oesgrootte is nie die volledige of selfs gewenste antwoord nie. Om ‘n groter oes…

Continue Reading Die Optimale Produksiestelsel vir Goeie Oesopbrengste
Hoe plante mikrobes gebruik vir voedingstofbeskikbaarheid
Die wortel van Phragmites australis -- “reuserietgras" – met ‘n wolk van bakterieë rondom ‘n wortelpunt waar hulle die wortelselle binnegaan. Krediet: Professor James F. White Jr./Rutgers University-New Brunswick

Hoe plante mikrobes gebruik vir voedingstofbeskikbaarheid

Navorsers het die meganisme ontdek wat plante gebruik om grondmikrobes in te span om voedingstowwe te verkry. In ‘n proses…

Continue Reading Hoe plante mikrobes gebruik vir voedingstofbeskikbaarheid